Revija Super Znamka

je nova slovenska revija, ki ponuja celovit pogled teorije, študij primera, dobrih praks o znamčenju, tržnih znamkah, marketinških in promocijskih strategijah.

Z AKTUALNIMI novicami, POGLOBLJENIMI članki, zgodbami NAVDIH, mnenji in kolumnami vodilnih posameznikov in strokovnjakov v panogi širi obzorja zainteresirani javnosti, ki se posveča razvoju znamk in znamčenju.

Z osnovno razdelitvijo po sekcijah

Stroka, trg, mreža

ponuja multidicsciplinarni način, kako proučiti in gledati na komunikacijsko zasnovo znamke, kako jo raziskovati, opredeliti in brusiti iz vidika uporabnika, kako jo razvijati in manifestirati na različnih platformah.

Revija se tako, poleg zakladnice aktualnega znanja znotraj branže znamčenja, dotika tudi prepletenih disciplin, ki ključno sokreirajo in narekujejo uspešne zgodbe znamk:

VIZUALNA UMETNOST,
OGLAŠEVANJE,
GRAFIKA,
OBLIKA KOMUNIKACIJE ARHITEKTURA VREDNOSTI ZNAMKE.

Bralci in
ciljna skupina

Zainteresirana javnost znotraj industrije ustvarjanja znamk (blagovnih, storitvenih, tržnih)

USTVARJALCI IN RAZVIJALCI ZNAMK;
MARKETINGARJI;
BRAND MANAGERJI;
PROMOTORJI;
KOMUNIKATORJI IN PREDSTAVNIKI ODNOSOV Z JAVNOSTMI;
OGLAŠEVALCI;
METODOLOGI, ANALITIKI, INTERPRETI TRŽNIH RAZISKAV.

Ekipa

Ekipa entuziastov teorij in praks o tržnih znamkah, ki se je lotila snovanja revije spontano, ljubiteljsko in v polnem prepričanju o dobri zgodbi, ki se bo skozi čas nadgrajevala, tudi na drugih platformah.

Boško
Praštalo

Ustanovitelj

Ines
Markovčič

Urednica

Boris
Savič

Trženje

Anže
Herbst

Poslovni razvoj

Tim
Luznar

Kreativni vodja

Aljaž
Peklaj

Strokovnjak za digital

Kaja
Haler

Skrbnica portala