INES MARKOVČIČ, UREDNICA REVIJE IN PORTALA SUPER ZNAMKA

Kolumne

A vendarle je celotni čar v tako prepoznanem okolju prepoznavanje znamkine esence, ki vzpostavlja tisto romantično idejo z edinstvenim poslanstvom, ki mu nasedemo in mu radi sledimo.
Ines Markovčič
📅 04.07.2021

O osebnosti znamk in osebnosti v znamčenju (v strokovnih krogih jo običajno razčlenjujemo v pomenih angleških inačic: brand personality, personal branding, personality of a brand …) je že bilo mnogo izrečenega, zapisanega. Je živ koncept, ki diha, se razvija in ostaja ves čas. Težko ga zvrnemo na univerzalno definicijo. Podobno je s klasičnimi predstavami o nacionalnem karakterju, ki se na eni strani opirajo na preverjene koncepte v kontekstu družbe, kulture, narodov. Na drugi strani se ponujajo tudi tiste marginalizirane predstave, ki ga proučujejo v kontekstu psihoanalitične teorije in libidanalne ekonomije. Popularizirane predstave in opisi o osebnosti znamk odpirajo marsikatere dileme; v tej številki se tako izdatno posvečamo prizmi tega koncepta.

To, kar se danes v kontekstu obče sprejetih in populariziranih predstav opredeljuje kot znamkina osebnost, dosega učinek ali kaže na posebne, značilne oblike neke delujoče znamke v marketinškem in potrošniškem okolju. A vendarle je celotni čar pri odkrivanju polj v tako prepoznanem okolju prepoznavanje znamkine esence in njenih odtenkov z vsemi čutili, zaradi katerih znamka (za)blesti in kraljuje daljše ali trajnejše časovno obdobje. Znamkino bistvo ali znamkina esenca šele vzpostavlja tisto romantično pravljico z edinstveno nalogo in poslanstvom, ki mu nasedemo in radi sledimo. Saj vemo, da potrošnik ostaja in sledi tistim praksam, ki uresničujejo njegovo bistvo; hkrati se ob tem sprošča neka kolektivna esenca pri uresničevanju tega bistva.

Osebnost znamk ostaja kontinuirano spreminjajoč koncept tako v argumentaciji kot v konsenzu, ki temelji na vsakdanjem življenju znamkinega bivanja in delovanja. Pri teh razmislekih in iskanju produktivnih poti smo zato lahko še drznejši in manj empirični: znamkin jaz vs. znamkin drugi. Šele v luči ideoloških polarizacij se lahko udejanjajo reprezentacije in reprodukcije znamkinega ideološkega bistva na kolektivni ravni, h kateremu ustvarjalci znamk stremijo.

Vabljeni k vsakodnevnemu odkrivanju znamkinega jaza kot osebnosti in prebiranju te številke, h kateri smo povabili nekaj prodornih in razmišljujočih peres.

Ostale kolumne

RADOVEDNOST, GONILO RAZVOJA

RADOVEDNOST, GONILO RAZVOJA

✍🏻 Darja Brečko Poženel

Radovednost je hecna stvar; včasih je na povsem napačnem mestu, v slabšalnem smislu tudi lastnost paparacev in opravljivcev, v drugi situaciji …

Komentarji

0 komentarjev

Oddaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja